TV& VIDEO

nhiễm asen

60% nước tại Nam Á bị nhiễm mặn và asen

60% nước tại Nam Á bị nhiễm mặn và asen

VTV.vn - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, phần lớn lượng nước tại lưu vực Ấn-Hằng của Nam Á đã bị ô nhiễm.