TV& VIDEO

nhiễm bệnh

Nỗi niềm... khu Lồ Xồ

Nỗi niềm... khu Lồ Xồ

 Sống bên cạnh mỏ khai thác than, nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng, mong ước lớn nhất của người dân khu Lồ Xồ (tỉnh Thái Nguyên) là xin khoan giếng khác hoặc lắp hệ thống lọc nước cho dân đỡ khổ...