TV& VIDEO

nhiễm độc asen

17 triệu người Việt sử dụng nước giếng khoan chưa qua xử lý

17 triệu người Việt sử dụng nước giếng khoan chưa qua xử lý

VTV.vn - Việt Nam có khoảng 17 triệu người đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa triệt để.