nhiễm hóa chất

Ngừng bán trứng nhiễm hóa chất tại Hong Kong (Trung Quốc)

Ngừng bán trứng nhiễm hóa chất tại Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - Ngày 12/8, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết tất, cả số trứng nhiễm hóa chất fipronil đã được ngừng bán và loại bỏ ra khỏi các cửa hàng.