TV& VIDEO

Nhiễm trùng huyết

Sự sống mong manh của sản phụ bị nhiễm trùng huyết

Sự sống mong manh của sản phụ bị nhiễm trùng huyết

VTV.vn - Đang mai thai đứa con thứ hai được 20 tuần thì bị Trần Thị Thúy Hồng bị nhiễm trùng huyết. Hiện tại tính mạng của hai mẹ con đang khó giữ.