nhịn ăn

Nhịn ăn, bỏ bữa có thể gây ra những nguy cơ khó lường này

Nhịn ăn, bỏ bữa có thể gây ra những nguy cơ khó lường này

VTV.vn - Bạn có thể chủ quan với chế độ ăn uống hay sợ béo mà nhịn ăn, bỏ bữa thường xuyên. Thói quen này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.