TV& VIDEO

nho

Công nghệ bảo quản nho sau thu hoạch

Công nghệ bảo quản nho sau thu hoạch

VTV.vn - Thay vì 1 tuần đã hỏng, trái nho Ninh Thuận sẽ giữ được độ tươi ngon sau 2 tháng thu hái nếu bảo quản bằng màng bao gói khí điều biến (màng MAP).