TV& VIDEO

Nhu cầu lao động

Tổ chức sàn giao dịch việc làm trong ngày tốt nghiệp cao đẳng tại Huế

Tổ chức sàn giao dịch việc làm trong ngày tốt nghiệp cao đẳng tại Huế

VTV.vn - Một sàn giao dịch việc làm đã được mở ngay trong ngày tốt nghiệp của các sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế.