nợ cước điện thoại

Xuất hiện tình trạng giả danh VNPT nhắc nợ cước điện thoại

Xuất hiện tình trạng giả danh VNPT nhắc nợ cước điện thoại

VTV.vn - Hiện đã và đang xuất hiện tình trạng giả danh VNPT nhắc nợ cước viễn thông ở nhiều tỉnh thành của nước ta.