TV& VIDEO

nợ quốc gia

Mỹ đứng trước nguy cơ bị Fitch hạ bậc tín nhiệm

Mỹ đứng trước nguy cơ bị Fitch hạ bậc tín nhiệm

VTV.vn - Fitch sẽ hạ mức tín nhiệm AAA của Mỹ trong trường hợp mức trần nợ không được điều chỉnh và chính phủ phải ngừng, hạn chế hoặc trì hoãn việc thực hiện các cam kết vay nợ.