nông dân châu âu

Nông dân châu Âu kết thúc vụ nho tồi tệ nhất kể từ năm 1945

Nông dân châu Âu kết thúc vụ nho tồi tệ nhất kể từ năm 1945

VTV.vn - Nông dân châu Âu đã kết thúc vụ thu hái nho làm rượu vang - một vụ thu hoạch tồi tệ nhất kể từ năm 1945.