TV& VIDEO

nông dân Thái Lan

Cuộc đua máy cày của nông dân Thái Lan có gì thú vị?

Cuộc đua máy cày của nông dân Thái Lan có gì thú vị?

VTV.vn - Những chiếc máy cày không chỉ là công cụ làm việc của người nông dân Thái Lan mà còn có thể là phương tiện trong một cuộc đua thú vị.