nông sản Đà Lạt

Nông sản Đà Lạt buộc phải gắn nhãn mác

Nông sản Đà Lạt buộc phải gắn nhãn mác

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra lộ trình đến hết năm 2017, toàn bộ nông sản Đà Lạt và vùng lân cận trước khi xuất đi tiêu thụ, buộc phải gắn nhãn mác, xuất xứ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive