TV& VIDEO

nông sản sạch

Chính phủ phối hợp hội nông dân và phụ nữ tuyên truyền thực phẩm an toàn

Chính phủ phối hợp hội nông dân và phụ nữ tuyên truyền thực phẩm an toàn

VTV.vn - Sáng 3/11, Chính phủ cùng với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký Chương trình phối hợp Tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.