TV& VIDEO

nông sản sạch

Hà Nội: Quyết tâm truy xuất nguồn gốc thực phẩm hoàn toàn bằng mã QRcode

Hà Nội: Quyết tâm truy xuất nguồn gốc thực phẩm hoàn toàn bằng mã QRcode

VTV.vn - Đó là mục tiêu của những người làm nông nghiệp sạch để nâng cao chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.