TV& VIDEO

Núi Thành

Quảng Nam xử lý dầu vón cục trôi vào bờ biển

Quảng Nam xử lý dầu vón cục trôi vào bờ biển

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đang tập trung xử lý sự cố dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển tại địa bàn Núi Thành.