TV& VIDEO

nước tinh khiết

Sử dụng tôm càng để kiểm tra độ tinh khiết của nước

Sử dụng tôm càng để kiểm tra độ tinh khiết của nước

VTV.vn - Một nhà máy bia tại Cộng hòa Czech đang sử dụng tôm càng để kiểm tra độ tinh khiết của nước được dùng để nấu bia.