TV& VIDEO

ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đã khống chế được dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đã khống chế được dịch sốt xuất huyết

VTV.vn - Hà Nội đã khống chế được dịch sốt xuất huyết - đây là khẳng định của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội.