ô tô Nga

Hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô Nga

Hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô Nga

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam đã ký nghị định thư sửa đổi hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô Nga tại Việt Nam.