TV& VIDEO

Obamacare

Thượng viện Mỹ gấp rút tìm phương án hủy bỏ, thay thế Obamacare

Thượng viện Mỹ gấp rút tìm phương án hủy bỏ, thay thế Obamacare

VTV.vn - Thượng viện Mỹ đã đạt được vừa đủ số phiếu để bắt đầu tranh luận về các phương án nhằm hủy bỏ và thay thế đạo luật y tế Obamacare.