TV& VIDEO

ông chủ Nhà Trắng

Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

VTV.vn - Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên và hiện các nỗ lực ngoại giao đang mang lại kết quả.