TV& VIDEO

Pháp Vân

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ quá tải những ngày giáp Tết

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ quá tải những ngày giáp Tết

Tình trạng quá tải, mất an toàn giao thông tại tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác Pháp Vân - Cầu Giẽ càng gia tăng trong những ngày giáp Tết.