TV& VIDEO

phát triển đô thị

Phát triển đô thị bền vững: Cần giảm tiêu thụ năng lượng 30 - 40% tại mỗi tòa nhà

Phát triển đô thị bền vững: Cần giảm tiêu thụ năng lượng 30 - 40% tại mỗi tòa nhà

VTV.vn - Theo các chuyên gia, để phát triển đô thị bền vững, Việt Nam sẽ phải giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng 30 - 40% tại mỗi tòa nhà hiện tại.