TV& VIDEO

Phế truất Tổng thống

Phế truất Tổng thống, Hàn Quốc đi về đâu?

Phế truất Tổng thống, Hàn Quốc đi về đâu?

VTV.vn - Tương lai chính trị, chính sách đối ngoại, kinh tế Hàn Quốc sẽ ra sao đang là câu hỏi nhiều người đặt ra khi Tòa án Hiến pháp nước này phế truất Tổng thống Park Geun-hye.