phí bảo trì đường bộ

30.000 tỷ đồng quỹ bảo trì đường bộ: 5 năm tiêu những gì?

30.000 tỷ đồng quỹ bảo trì đường bộ: 5 năm tiêu những gì?

VTV.vn - Một chuyên gia cho rằng việc thu, chi phí đường bộ chưa thật minh bạch khi Bộ GT-VT tự chi, tự kiểm tra. Còn theo VOV, khó ai biết quỹ bảo trì đường bộ được chi ra sao.