phối hợp

Phối hợp liên ngành có vấn đề, lỗi nằm ở đâu?

Phối hợp liên ngành có vấn đề, lỗi nằm ở đâu?

VTV.vn - Trong thời gian qua, việc phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành và địa phương đã để lộ những vấn đề đáng quan tâm.