TV& VIDEO

phơi nhiễm chì

37% số ca tử vong sớm ở Mỹ do nhiễm chì

37% số ca tử vong sớm ở Mỹ do nhiễm chì

VTV.vn - Qua phân tích mẫu máu của 14.000 người trưởng thành tại Mỹ từ năm 1990 - 2011, những trường hợp nhiễm chì ở mức cao chiếm tới 37% trong tổng số ca tử vong sớm.