TV& VIDEO

phòng bệnh

Các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ

Các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ

Khi đang có dịch đau mắt đỏ, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý…