TV& VIDEO

phòng chống lũ lụt

Hỗ trợ hiệu quả cho người dân 4 tỉnh bị thiên tai

Hỗ trợ hiệu quả cho người dân 4 tỉnh bị thiên tai

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, quan trọng nhất là việc hỗ trợ phải đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả cho người dân.