TV& VIDEO

phòng

Hơn 11.000 người hành nghề mại dâm có hồ sơ quản lý của địa phương

Hơn 11.000 người hành nghề mại dâm có hồ sơ quản lý của địa phương

VTV.vn - Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.