phòng đọc sách

Góc đọc sách miễn phí giữa Thủ đô

Góc đọc sách miễn phí giữa Thủ đô

VTV.vn - Nằm giữa lòng Hà Nội có một không gian đọc sách miễn phí, do một bà giáo hơn 70 tuổi gây dựng nên.