TV& VIDEO

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

"Việc loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh thể hiện sự quyết liệt trong cải cách kinh tế"

"Việc loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh thể hiện sự quyết liệt trong cải cách kinh tế"

VTV.vn-Đó là nhận định của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - khi đề cập về việc loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh hay còn gọi là giấy phép con.