TV& VIDEO

phong trào hiến máu tình nguyện

5 tháng đầu năm, tuổi trẻ Đà Nẵng hiến trên 10.000 đơn vị máu

5 tháng đầu năm, tuổi trẻ Đà Nẵng hiến trên 10.000 đơn vị máu

VTV.vn - 5 tháng đầu năm 2017, tuổi trẻ Đà Nẵng đã hiến trên 10.000 đơn vị máu. Do đó, vào sáng 3/6, tại thành phố Đà Nẵng, lễ tôn vinh người hiến máu đã được tổ chức.