TV& VIDEO

phụ nữ vùng cao

91% phụ nữ vùng cao tự sinh con tại nhà

91% phụ nữ vùng cao tự sinh con tại nhà

VTV.vn - Điều tra độc lập của Tổ chức "Save the Children" tại 6 xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết 91% phụ nữ sinh con tại nhà mà không có bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào.