Phương Đông

Học giả quốc tế: “Đường chín đoạn” là mối đe dọa đối với an ninh dầu mỏ của toàn châu Á

Học giả quốc tế: “Đường chín đoạn” là mối đe dọa đối với an ninh dầu mỏ của toàn châu Á

Những ý kiến về đường chín đoạn của các học giả quốc tế đã được ghi lại tại nhiều Diễn đàn khoa học về Biển Đông.