TV& VIDEO

PVN

Phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp thuộc PVN

Phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp thuộc PVN

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa tại nhiều công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).