TV& VIDEO

quần áo cũ

Nhóm sinh viên coi đồ cũ là... vàng

Nhóm sinh viên coi đồ cũ là... vàng

VTV.vn - Tại Ngôi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các bạn sinh viên đã sáng tạo ra những thông điệp rất thú vị với những món đồ cũ.