TV& VIDEO

quần đảo Senkaku

Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

VTV.vn - 4 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.