TV& VIDEO

quân đội chính phủ Syria

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát quận trung tâm Aleppo

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát quận trung tâm Aleppo

VTV.vn - Quân đội Syria đã giành lại được một quận trung tâm ở Aleppo sau nhiều ngày không kích ác liệt.