TV& VIDEO

quản lý chi tiêu

Khóa học quản lý chi tiêu cho học sinh THPT

Khóa học quản lý chi tiêu cho học sinh THPT

VTV.vn - Chi tiêu theo cảm tính - đó là cách nói của những người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm chi tiêu và cũng chưa biết cách chi tiêu hợp lý.