TV& VIDEO

quản lý tòa nhà

Số nhà cao tầng không đạt an toàn cháy nổ tăng tại Anh

Số nhà cao tầng không đạt an toàn cháy nổ tăng tại Anh

VTV.vn - Tính đến ngày 25/6, có 60 tòa nhà cao tầng tại 25 khu vực khác nhau của Anh có mẫu sơn phủ đều không đạt tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ.