TV& VIDEO

quân ngũ

Nước Nga sôi nổi Phong trào Dải băng Chiến thắng 2013

Nước Nga sôi nổi Phong trào Dải băng Chiến thắng 2013

Ngày 9/5/2013 cả nước Nga kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức. Những ngày này dải băng Georgi, hay còn gọi là Dải băng Chiến thắng, đã bắt đầu xuất hiện trên nhiều đường phố của nước Nga.