TV& VIDEO

Quần thể danh thắng Tràng An

"Giảm dần và chấm dứt các lễ hội phản cảm, bạo lực trong năm 2017"

"Giảm dần và chấm dứt các lễ hội phản cảm, bạo lực trong năm 2017"

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện với phóng viên VTV.