Quảng bá du lịch Việt Nam

Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

VTV.vn - Trong suốt 1 tuần qua, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại 4 thành phố của Trung Quốc.