TV& VIDEO

Quảng bá du lịch Việt Nam

Việt Nam chi quảng bá du lịch thấp hơn Lào, Campuchia

Việt Nam chi quảng bá du lịch thấp hơn Lào, Campuchia

VTV.vn - Đầu tư cho xúc tiến, quảng bá du lịch của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực, thậm chí còn kém hơn cả Campuchia và Lào.