TV& VIDEO

quảng cáo di động

Việt Nam – Thị trường màu mỡ cho quảng cáo di động

Việt Nam – Thị trường màu mỡ cho quảng cáo di động

VTV.vn - Loại hình quảng cáo trên điện thoại di động đang có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển tại thị trường Việt Nam.