TV& VIDEO

quảng cáo thực phẩm chức năng

Khó xử lý thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo

Khó xử lý thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo

VTV.vn - Các đơn vị chức năng vì nhiều lý do rất khó xử lý những thực phẩm chức năng được quảng cáo với nội dung chưa được cơ quan y tế thẩm định.