TV& VIDEO

quảng cáo truyền hình

Quảng cáo trong trận Super Bowl của Mỹ: Đắt vẫn hút khách

Quảng cáo trong trận Super Bowl của Mỹ: Đắt vẫn hút khách

VTV.vn - Năm nào cũng vậy, các thương hiệu lớn chi nhiều triệu USD mời các ngôi sao nổi tiếng chỉ để làm một đoạn quảng cáo truyền hình dài 30 giây.