TV& VIDEO

quốc gia thông minh

Singapore hướng tới quốc gia thông minh

Singapore hướng tới quốc gia thông minh

VTV.vn - Việc xây dựng một hệ thống bản đồ tương tác 3D là một phần trong kế hoạch mà Singapore triển khai nhằm đưa Singapore trở thành một quốc gia thông minh trong 10 năm tới.