TV& VIDEO

quốc hội Ai Cập

Ai Cập: Tổng thống El-Sisi được đề nghị ra tranh cử nhiệm kỳ 2

Ai Cập: Tổng thống El-Sisi được đề nghị ra tranh cử nhiệm kỳ 2

VTV.vn - Các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Quốc hội Ai Cập đã chuẩn bị một thông điệp đề nghị Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.