TV& VIDEO

quốc hội trung quốc

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%

VTV.vn - Quốc hội Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 giảm xuống mức khoảng 6,5%.