TV& VIDEO

Quốc lộ 19

Điểm đen giao thông trên Quốc lộ 19

Điểm đen giao thông trên Quốc lộ 19

VTV.vn - Trên tuyến Quốc lộ 19, gần đây còn ghi nhận một số "điểm đen" liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng.